System RFID - wspomaganie ruchu pieszych

System miał za zadanie zwiększyć bezpieczeństwo pieszych poprzez wykrywanie wózków widłowych. Zadaniem systemu było informowanie pieszych o obecności wózka oraz blokowanie drzwi, których otwarcie grozi wypadkiem. Efekt został osiągnięty przy pomocy anten RFID oraz zamontowanie odpowiednich oznaczników RFID na wózkach.


Projekt został zrealizowany przy pomocy: 

  • sterownik PLC S7-1200 - Siemens(TIA)

  • anteny RFID - SICK

  • oznaczniki RFID - CONFIDEX