Maszyna sortująca - dwutorowa(jeż)

Projekt polegał na wykonaniu sterowania dla układu sortującego kartoniki zawierające produkt o różnych smakach. Celem aplikacji było odseparowanie smaków od siebie by później w zadanej ilości 8 sztuk mogły zostać przetransportowane do kartoniarki. Aplikacja została zrealizowana przy pomocy jednego serwonapędu oraz kamery kodów QR. Wydajność maszyny sortującej wynosiła 70 kartoników na minutę.


Projekt został zrealizowany przy pomocy: 

  • sterownik PLC S7-1500 - Siemens(TIA)

  • wyspy I/O ET 200SP - Siemens

  • panel HMI TP700 - Siemens

  • sterowniki serwonapędu CMMP-AS - Festo

  • napędy rozproszone G120D - Siemens

  • kamery kodów QR Lector Professional 620 - Sick