Kontrola procesu chłodzenia

System miał na celu utrzymanie zadanej temperatury wody w układzie. Przy pomocy regulatorów PID mieliśmy za zadanie regulować pracę poszczególnych sprężarek oraz przy pomocy regulatorów kaskadowych zarządzać ile oraz które sprężarki w danej chwili trzeba załączyć(by utrzymać równomierne zużycie elementów).


Projekt został zrealizowany przy pomocy: 

  • sterownik PLC S7-1500 - Siemens(TIA)

  • panel HMI - Proface

  • wyspy I/O - ET200SP